terms and conditions

1. GENERAL

The General Terms and Conditions below apply to the conclusion of distance sales contracts with natural persons via the matisa.si website .


The General Terms and Conditions are compiled in accordance with regulations in the field of consumer protection, based on the recommendations of the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia and international codes for online and electronic business. These general terms and conditions define the operation of the online store, the rights and obligations of the visitor, user and buyer, and the business relationship between the seller and the user as a buyer of products from the online store offer.


2. AVAILABILITY OF INFORMATION

The seller undertakes to always have available to the user:

 • information on the identity of the seller (company and its registered office, registration and tax number);
 • contact details that enable the user to communicate quickly and efficiently with the seller (e-mail address, telephone, etc.);
 • information on the essential characteristics of the products or online store services;
 • information on product availability or online store services;
 • method and conditions of delivery of products or execution of services, in particular delivery time;
 • information on methods of payment;
 • information on the period during which it is still possible to withdraw from the contract and the conditions for withdrawal;
 • information on possible ways to return products;
 • information on the user's complaint procedure and contact details of the seller for contacts with users.

3. USER ACCOUNT

Na podlagi registracije kupca na spletni strani lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko iz svojega uporabniškega vmesnika naroči blago (v nadaljevanju „uporabniški račun“). Če spletni vmesnik trgovine omogoča shranjevanje, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije, neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

Ob registraciji na spletni strani in naročanju blaga je kupec dolžan pravilno in resnično navesti vse podatke. Kupec je dolžan ob kakršni koli spremembi posodobiti podatke, ki so navedeni v uporabniškem računu. Prodajalec meni, da so podatki kupca na uporabniškem računu in ob naročanju blaga pravilni.

Dostop do uporabniškega računa je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohranjati zaupnost informacij, ki so potrebne za dostop do njegovega uporabniškega računa.

Kupec ni pooblaščen, da dovoli uporabo uporabniškega računa tretjim osebam.

Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 30 dni ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji poslovanja).

Kupec upošteva, da uporabniški račun ni vedno na voljo, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme prodajalca, ali pa potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme tretjih oseb.


4. PONUDBA IZDELKOV, ROK DOBAVE IN DOSTAVA

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Vse slike poleg izdelkov so simbolične. Čeprav se prodajalec trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je približno 14 delovnih dni od prejema plačila za dostavne naslove v Sloveniji. Dobavni rok ne bo presegel 30 dni od sklenitve pogodbe. Za izdelke, ki so na zalogi pri dobavitelju in so na voljo po naročilu, predvideni rok dobave prodajalec sporoči uporabniku (kupcu) po elektronski pošti na osnovi poslanega povpraševanja.

Prodajalec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner prodajalca za dostavo pošiljk je podjetje GLS. Prodajalec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil z nižjimi stroški.

Dostava izdelkov je brezplačna.

Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanem blagu in storitvah, ki ostanejo last Matise d.o.o. tudi potem, ko so vam izročeni, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.


5. NAČINI PLAČILA

Spletna trgovina matisa.si omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine matisa.si po ponudbi/predračunu
 • s plačilno oziroma kreditno kartico Maestro, Eurocard/Mastercard, Visa,

Predračun je potrebno plačati v roku 7 dni, sicer ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe. Plačilo se šteje za opravljeno z dnem, ko je dal uporabnik nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet. Kupec na podani elektronski naslov prejme obvestilo, da je bilo naročilo plačano in da bodo naročeni izdelki poslani v najkrajšem možnem času.


Pri izpolnjevanju naloga UPN v polje ‘sklic’ najprej vnese SI00, za tem pa številko naročila. V polju ‘koda namena’ lahko izbere GDSV ali OTHR.


6. CENE

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov preko spletne trgovine.

Cene izdelkov ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve zmožnosti, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

Ponudba izdelkov velja, dokler so izdelki prodajnega programa matisa.si na zalogi oz. so v ponudbi. Cene ne vsebujejo stroškov dostave, ki je navedena v ‘košarici’ oz. rubriki ‘Pregled košarice’. Dostava je brezplačna.

Pridržujemo si pravico do napak pri cenah v spletni trgovini matisa.si, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

Kakršnih koli popustov na ceno blaga, ki ga prodajalec ponudi kupcu, ni mogoče medsebojno kombinirati, razen v primerih, ko je to eksplicitno navedeno na spletni strani.


7. POSTOPEK NAKUPA

7.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

 • V postopku nakupa so kupcu na voljo naslednji tehnični koraki:
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom;
 • izbor načina dostave izdelka (možna je le dostava z dostavno službo GLS),
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 7.3. in 7.4.).

7.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

 • Pred oddajo naročila je kupcu prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, preprosto in brez težav:
 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice;
 • vidi, pregleda in izbere način prevzema kupljenega blaga – možna je dostava na izbran naslov v Republiki Slovenije – dostavo izvaja podjetje GLS,
 • dostava je brezplačna za vse zneske nakupa.

7.3. Sprejem naročila

V spletni trgovini matisa je izdelke mogoče naročiti v vse države članice EU. Naročilo je mogoče oddati v slovenskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku.

Po oddaji naročila kupec od prodajalca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Kupec po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila, razen glede možnosti odstopa od pogodbe.

7.4. Potrditev naročila

Prodajalec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko.

7.5. Odprema blaga

Prodajalec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

Če je prodajalec v zvezi s kupoprodajno pogodbo dolžan blago dostaviti v kraju, ki ga je kupec določil v naročilu, mora kupec prevzeti blago ob dostavi. V kolikor je treba iz razlogov na strani kupca blago dostavljati večkrat ali na način, ki ni naveden v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponavljajočo se dostavo blaga oz. stroške, povezane z drugim načinom dostave. Po prejemu blaga od dostavljalca mora kupec preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak nemudoma obvestiti dostavljalca. V primeru poškodovane embalaže, ki kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec ni dolžan prevzeti pošiljke od dostavljalca.


8. KUPOPRODAJNA POGODBA

Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko se potrošnik strinja s splošnimi pogoji prodaje in mu prodajalec po naročilu pošlje potrditev prejema naročila.

Prodajalec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki ob dostavi paketa in v elektronski obliki na e-mail naslov.


9. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO IZDELKOV

Za odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila.

Za odstop od pogodbe se uporablja 43 člen Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa:

"Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. "

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od dne prevzema naročenih izdelkov prodajalcu na kontaktni elektronski naslov info@matisa.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov prodajalcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov prodajalcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti prodajalcu na naslov:

Matisa Levičnikova cesta 7, 8310 Šentjernej,

najkasneje v roku 14 dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti prodajalcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni, nepoškodovani embalaži skupaj s priloženo dokumentacijo. Priložena mora biti kopija računa.

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe, prodajalec vrne denarna sredstva, prejeta od kupca, v roku štirinajst (14) dni od odstopa od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot ga je prodajalec prejel od kupca. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev kupcu, preden kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

V primerih, ko ima kupec v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima prodajalec tudi pravico, da kadarkoli odstopi od kupoprodajne pogodbe, vse dokler kupec ne prevzame blaga. V takem primeru bo prodajalec brez nepotrebnega odlašanja kupcu vrnil kupnino brezgotovinsko na račun, ki ga določi kupec. Kupec je upravičen do nadomestila denarnih sredstev za prevoz le v najnižji ponujeni višini (če se je odloči za dražji način dostave).

Kupec – potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe. V kolikor je kupec podjetnik in je v naročilu navedel matično ali davčno številko, ni več potrošnik, temveč nepotrošnik. Iz tega razloga, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), nima pravice do vračila blaga v 14 dneh od dostave blaga.


10. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Prodajalec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Prodajalec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na brezplačno telefonsko številko 080 47 46 med delovnim časom. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda tudi na elektronski poštni naslov info@matisa.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Prodajalec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojno sodišče v Ljubljani.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Platforma za spletno reševanje sporov na http://ec.europa.eu/consumers/odr se lahko uporabi za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.


11. DODATNE DOLOČBE

Prodajalec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine prodajalca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način preko spletne strani matisa.si


V Ljubljani, julij 2021

The project is co-financed by: